Je bekijkt nu Grote stap naar nieuwe zorgboerderij in Capelle
De monumentale boerderij moet fors verbouwd worden. (foto: Bernie Putters)

Grote stap naar nieuwe zorgboerderij in Capelle

Verhalen over de tijdgeest. Mensen die mij kennen, weten dat ik daarvan hou. Dit is er weer zo een. Een boerderij in Capelle aan de mooie ‘s-Gravenweg, krijgt een nieuwe functie. Deze werd ooit gebouwd als veeboerderij. Maar met het verminderen van grasland in de omgeving, en het verdwijnen van het boerenleven als gevolg, was die functie overbodig. Nu wordt er een zorgboerderij van gemaakt. Er moet nog wel het één en ander gebeuren, want een bezoekje leert dat de boerderij en de schuur echt op instorten staat. Maar er is een grote stap gezet.

Zorgboerderij Capelle AD 19-102013

Grote stap naar nieuwe zorgboerderij

CAPELLE AAN DEN IJSSEL – Nog even en er verschijnt weer een nieuwe zorgboerderij aan de ‘s-Gravenweg. Madelon Boersma is de initiatiefneemster en zij heeft deze week samen met een aantal hulptroepen een grote stap gezet om haar droom te verwezenlijken: een woonboerderij voor kwetsbare, jonge mensen.

In de monumentale boerderij naast kinderboerderij De Klaverweide wordt de komende maanden een voorziening gerealiseerd met 24 wooneenheden voor kwestbare jongeren. Te denken valt aan jongeren met een autistische stoornis, een licht verstandelijke handicap en tienermoeders.

“Het gaat om jongeren die een beschutte omgeving nodig hebben, zodat ze geleidelijk aan zelfstandig aan de maatschappij kunnen wennen,” zegt Ronald Hoppel, die er als projectontwikkelaar van Groenstede bij betrokken is. “Zij moeten beschermd worden tegen de omgeving. Het zijn jongeren die tussen wal en schip vallen. Voor hen is het eng de wijde wereld in te gaan. We hoeven de maatschappij niet tegen hen te beschermen, maar andersom.” Hoppel is trots op het bereikte resultaat tot nu toe.

Madelon Boersma vangt momenteel al op kleine schaal kwetsbare jongeren op, maar wil daar meer mee doen. Daarom was zij al jaren op zoek naar een geschikte locatie. In 2011 viel haar oog op de boerderij aan de ‘s-Gravenweg 325. Dit is tot ver in de vorige eeuw een ‘normale’ boerderij geweest. Ze richtte de stichting Bellis Perennis op en ging aan de slag. Stap voor stap maakt ze haar droom waar. Maandag werd de handtekening gezet en werd de boerderij overgenomen van de gemeente Capelle aan den IJssel.

De gemeente is blij. “Wij vinden het een positieve ontwikkeling omdat we hiermee kunnen voorzien in  een maatschappelijke behoefte en het monumentale pand veilig kunnen stellen. Daarbij is het een goede aanvulling op de bestaande mogelijkheden,” aldus wethouder Jouke van Winden van Stadsontwikkeling.

Ten tijde van de laatste bewoner, Maarten Schinkel, gebruikte de Historische Vereniging Capelle (HVC) een schuur als depot voor lokale kunstschatten en attributen. Jarenlang, van 1992 tot 2006, werden exposities vanuit dit depot bevoorraad.

Paul Weyling van de HVC is blij dat het monument weer een bestemming krijgt. “Het is mooi dat het is gered en er weer een bestemming voor gevonden is. De HVC heeft er jaren zorgen over geuit. Een monument zonder functie is gedoemd te verdwijnen.” De HVC houdt via de monumentencommissie een oogje in het zeil bij de verbouwing naar zorgboerderij.

Op de locatie wordt de komende tijd fors gebouwd. Uiteraard met oog voor het verleden. Het woonhuis is namelijk een rijksmonument en de wagenschuur is een gemeentelijk monument. “Achter op het erf wordt in oude stijl een aantal wooneenheden gebouwd,” vertelt ontwikkelaar Hoppel. “Eind dit jaar willen we de ontwerpen voorleggen aan de monumentencommissie. Als het is goedgekeurd, kan de bouw beginnen.” Hoppel verwacht dat het geheel eind 2014 kan worden opgeleverd en de zorgboerderij in 2015 kan gaan draaien.

De buren van de kinderboerderij hebben de afgelopen jaren zorgen gehad over wat er met de naastgelegen locatie zou gaan gebeuren. Er gingen geluiden dat ook het perceel van de kinderboerderij in handen van een zorginstelling zou komen. De Klaverweide is opgelucht dat die stap van de baan is. Beide partijen gaan nadenken over mogelijke samenwerking.

Volgens Hoppel past de voorziening in deze tijd. “Grootschalige zorginstellingen hebben het lastig. De financiering van de zorg werkt dat in de hand. Daarom zie je steeds meer op maat gesneden zorgvoorzieningen.” Aan de ‘s-Gravenweg is ook een zorgboerderij van Laurens, voor ouderen. Verderop in Nieuwerkerk onderging boerderij Nooit Gedacht eenzelfde transformatie.