Je bekijkt nu Moerdregt tegen de vlakte, ondanks protesten
Zorgcentrum Moerdregt in 1976, het jaar van de bouw.

Moerdregt tegen de vlakte, ondanks protesten

Het zorgcentrum Moerdregt staat dit najaar volop in de belangstelling, omdat eigenaar Zorgpartners Midden-Holland het wil sluiten in 2014. Hieronder een artikel dat ik schreef voor het AD. Ik schreef het op basis van informatie uit een commissievergadering van politiek Zuidplas. Na afloop sprak ik Simon de Jong van Zorgpartners even. Ik vroeg hem heel concreet of het gebouw Moerdregt gesloopt gaat worden. Hij zei dat die kans heel aanzienlijk is. Eerder al sprak ik de voorzitter van de cliëntenraad (zie dit artikel). Hij denkt juist dat het pand kan blijven staan.

Let op: onder het fragment de originele tekst die ik schreef. Daarin staat ook een opmerking van GBZ-commissielid Emmy Kokkeler. Zij gaf zorgpartners juist een compliment. Terwijl GBZ als lokale partij de raadsbreed gesteunde motie voor behoud van Moerdregt mede indiende.

Moerdregt tegen vlakte AD 5-10-2013

Moerdregt gaat tegen de vlakte

MOORDRECHT – Zorgcentrum Moerdregt lijkt niet meer te redden. Volgens Simon de Jong van de Raad van Bestuur van Zorgpartners Midden-Holland is de kans dat het gebouw tegen de vlakte gaat groot.

“De kans dat het gebouw wordt gesloopt is aanzienlijk groter dan dat het blijft staan,” zei De Jong woensdag tegen deze krant. Officieel onderzoekt Zorgpartners nog wat mogelijk is. Maar bouwtechnisch is het zo slecht, dat sloop de enige optie lijkt. De kamers zijn te klein volgens de huidige normen. Met ongeveer 22 vierkante meter kan het niet concurreren met kamers in nieuwe zorgcentra van 45 vierkante meter. “Het samenvoegen van twee kamers tot één is geen optie. Zelfs dan voldoen ze niet,” stelt De Jong. In het verleden is een renovatie bedacht, waarbij het centrum van 46 naar 23 kamers zou worden omgebouwd.

De Jong zet in op een toekomst als dienstencentrum, een soort multifunctioneel gebouw waaruit thuiszorg geleverd wordt. Daarvoor is wel hulp van een woningcorporatie nodig. “Zorgpartners bouwt zelf geen huizen.”

De politiek lijkt zich inmiddels neer te leggen bij het besluit. Gesteund door een raadsbrede motie polste Marc Lansink (CDA) woensdag of er ruimte is het plan te heroverwegen of uit te stellen. De Jong schudde zijn hoofd.

Emmy Kokkeler (GBZ) bewondert hoe Zorgpartners met de situatie om gaat. “Ik kom zelf uit de zorg. Wat nu gebeurt is gewoon beleid van onze gekozen regering.”
De Jong stelde nogmaals dat het rijksbeleid is, dat zijn organisatie heeft uit te voeren. “Ik begrijp niet waar die geluiden steeds vandaan komen dat het nog niet besloten is,” zei hij. “Want leg mij dan eens uit waarom wij vanaf 1 januari geen geld meer krijgen?”

Momenteel krijgen bewoners van Moerdregt de keuze naar welk ander zorgcentrum zij willen. De Jong ontkent stellig dat mensen op straat kunnen worden gezet. “We doen alles in overleg met cliënten en familie.”

In Moordrecht wordt actie ondernomen om sluiting tegen te gaan. Kerken en de PCOB stuurden al brandbrieven. De SP is een handtekeningenactie gestart en er is een ‘Steun Moerdregt’ Facebookpagina met inmiddels 200 sympathisanten. Het lijkt vechten tegen de bierkaai.

“Waarom is er dan maanden geleden voor een vermogen verbouwd?” vroeg Mien de Ruiter, bewoner van een aanleunwoning, zich vertwijfeld af. Volgens De Jong was daar al eerder voor gekozen, toen ook Zorgpartners nog dacht dat het huis nog drie of vier jaar open zou blijven. “Bovendien willen we niet dat mensen de laatste maanden denken dat ze in een kraakpand wonen,” verklaarde hij.