Je bekijkt nu Alle woningen Ambonwijk Moordrecht mogelijk nogmaals op asbest gecheckt

Alle woningen Ambonwijk Moordrecht mogelijk nogmaals op asbest gecheckt

Het verhaal rond asbesthoudend materiaal in woningen in de Ambonwijk in Moordrecht blijft maar boven de markt hangen. Al is het maar omdat bewoonster Nancy Uneputty er steeds alert op blijft. Haar huis wordt nu extra schoongemaakt. En mogelijk volgen andere woningen ook, zo meldt Mozaïek Wonen.

Alle woningen Ambonwijk mogelijk nogmaals op asbest gecheckt
MOORDRECHT – Alle woningen in de Ambonwijk in Moordrecht worden mogelijk extra gecheckt op de aanwezigheid van asbest. Aanleiding is dat nu weer asbest is gevonden door onzorgvuldige verwijdering van vloerzeil. “We nemen het zeer serieus, daar kunnen bewoners van op aan,” zegt verhuurder Mozaïek Wonen.

Vorige week hebben alle bewoners een brief ontvangen, waarin melding wordt gemaakt van een leegstaande woning aan de Prinses Wilhelminastraat waarin asbest is gevonden in het vloerzeil. Volgens woningcorporatie Mozaïek Wonen is dat mogelijk veroorzaakt doordat het zeil op onzorgvuldige wijze is verwijderd. Tevens is in een leegstaande woning aan de Prinses Marijkestraat een proefreiniging uitgevoerd.

Het is niet ondenkbaar dat uiteindelijk alle woningen nog een keer worden gecheckt op de aanwezigheid van asbest, zegt woordvoerder Jozien van der Knijff van Mozaïek Wonen. Anders blijft onzekerheid bestaan over het gevaarlijke materiaal in de huizen. “Het is één van de opties die we met de gemeente Zuidplas overwegen.”
Ondertussen wordt bewoners geadviseerd hun vliering niet te betreden en de ventilatiekanalen en roosters niet te reinigen of er werkzaamheden aan uit te voeren.

“Het speelt al sinds augustus vorig jaar, toen asbest werd gevonden. Het onderzoek heeft sinds die tijd niet stil gestaan,” zegt Van der Knijff. Bij een steekproef zijn het afgelopen half jaar veertien woningen onderzocht. In twee woningen aan de Koningin Julianastraat werd asbest gevonden in ventilatiekanalen en op een vliering. Uit het onderzoek bleek dat de genomen luchtmonsters in de woningen schoon waren. “De woningen zijn bewoonbaar, zonder gevaar voor de gezondheid. In de andere onderzochte twaalf woningen is geen asbesthoudend materiaal aangetroffen,” aldus Mozaïek.

De Ambonwijk, die in 2012 door de gemeente Zuidplas aan Mozaïek Wonen werd verkocht, werd destijds aan een grootscheepse renovatie onderworpen. Daken, kozijnen, keukens en sanitair werden vervangen. In 2013 werd de renovatie afgerond, maar de geruchten over asbest bleven altijd de ronde doen. Eén van de bewoners die daar voor zorgt, is Nancy Uneputty, bewoonster van de Julianastraat. “Al sinds de overname speelt, dus vanaf 2008, ben ik bij de klankbordgroep betrokken,” zegt ze. “Tijdens de renovatie zette ik vraagtekens over de manier waarop het asbest is verwijderd. Steeds weer trok ik aan de bel. Ze zullen best zeggen: daar heb je haar weer. Maar ik heb nu toch gelijk gekregen. Doordat ik zelf het gruis uit mijn afzuigkap heb bewaard. Dat is onderzocht en er bleek asbest in te zitten.”

De woning van Uneputty en het huis ernaast aan de Koningin Julianastraat worden eind deze maand van asbest ontdaan. Uneputty is blij dat ze heeft doorgezet. Ze stuurde brieven, ze sprak in bij vergaderingen. De manier waarop de instanties met de klachten in de wijk omgaan, noemt ze ‘knoeierij’. Volgens haar is het probleem dat de gemeente het asbest pas liet onderzoeken, toen de renovatie al was gestart.

De brief aan bewoners was voor de SP in Zuidplas aanleiding om weer vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders.

5992b4911 werk dak ambonwijk

Werklui op het daken van de huizen in de Ambonwijk in 2011. (foto: Bernie Putters)

5447b4811 renovatie ambonwijk

Tijdens de renovatie stond de Ambonwijk lange tijd in de steigers. (foto: Bernie Putters)

2559b5108 renovatie groepje

Voordat de renovatie begon, werden bewoners van de Ambonwijk uitgebreid geïnformeerd. (foto: Bernie Putters)