Je bekijkt nu College zet vaart achter plan nieuwe kerk

College zet vaart achter plan nieuwe kerk

In Ouderkerk wordt al jaren gesproken over de bouw van een nieuwe kerk. Ik mocht voor Het Kontakt een commissievergadering in Ouderkerk bezoeken, waar over de stand van zaken werd gesproken. Het is een onderwerp dat leeft bij de vele kerkgangers die het dorp kent. Vandaar dat voor de vergaderlocatie was uitgeweken naar De Drie Maenen. Het Kontakt heeft mijn verhaal mooi in de krant gezet. Die vormgeving, daar hou ik van.

Nieuw plan HHG aan Abelenlaan trekt volle zaal

OUDERKERK – Tien jaar nadat de Hersteld Hervormde Gemeente Ouderkerk ontstond, is er nog altijd geen duidelijkheid over de bouw van een nieuw kerkgebouw voor de ruim 700 kerkgangers. Donderdag werd een nieuw ontwerp gepresenteerd aan de commissie VROM in een propvolle zaal van De Drie Maenen. De kerk moet nu aan de Abelenlaan komen.

De bouw van de kerk in Ouderkerk lijkt een gebed zonder end. Eerder was de kogel bijna door de kerk voor een locatie net buiten de bebouwde kom, bij tuincentrum Tiendhoek. Daar stak de provincie in 2013 definitief een stokje voor.

HHG schetsInmiddels is er weer een plan om een kerk te bouwen op de groenstrook tussen de Abelenlaan en het Zijdepark. Het college van burgemeester en wethouders wil medewerking verlenen aan het plan. Volgens burgemeester De Prieëlle is het vooral ‘materieel en psychologisch’ een belangrijke stap om het nieuwe plan in procedure te brengen. “Als de gemeenteraad dit voorstel op 20 maart aanneemt, betekent dat geen ‘go’ om een kerk te bouwen, maar om een principeplan te maken. De volledige juridische procedure wordt daarna bewandeld.”
Voordat de kerk eventueel gebouwd mag worden, moet namelijk het bestemmingsplan worden aangepast.

Omwonende Leo Kleibeuker is niet blij met het plan. De bewoner van het Henneperf krijgt een geheel nieuw uitzicht. Namens de Bewonersgroep Abelenlaan sprak hij de commissie VROM donderdag toe. Volgens de groep is het plan in strijd met het bestemmingsplan en is er niet voor niets eerder een motie aangenomen waarin de gemeente opgedragen wordt de groenstrook niet te bebouwen. “Verleen geen medewerking,” drukte hij de commissie op het hart. Hij sprak zijn hartekreet uit voor een gehoor van zeker 120 belangstellenden in De Drie Maenen. De gemeente Ouderkerk was uitgeweken naar het zaaltje, omdat het een hoge opkomst verwachtte voor het plan, dat de gemoederen in Ouderkerk al jaren bezig houdt.

Kanttekeningen
De commissie VROM zette diverse kanttekeningen bij het ontwerp, maar stond niet onwelwillend tegenover het plan. Ronald Timmermans (VVD) maakte zich met name zorgen over de bedrijven. Die mogen wat hem betreft niet beperkt worden in hun werkzaamheden door een nieuwe kerk. Bovendien stelde hij dat een aantal bedrijven juist een zichtlocatie had gekozen om gezien te worden. Door de kerk en de geplande bomenrij zouden de bedrijven uit het zicht raken.

In de commissie werden ook zorgen geuit over de verkeersontsluiting. De kerk is gepland in het noordelijk deel van de groenstrook, tegen de dijk. Aan de zuidzijde zou het parkeerterrein komen. De manier waarop de auto’s daar komen, moest nog aandacht krijgen. “Misschien weet een verkeerskundige een betere oplossing,” aldus architect Born, die als oplossing voor de zichtbeperking voorstelde iets minder bomen te planten.
Over het algemeen vond de meerderheid van de commissie het nog te vroeg om een advies te geven. De PvdA wilde bij monde van Arie Boer weten wat de juridische consequenties zijn als het stedenbouwkundig plan wordt vastgesteld. Ook ChristenUnie gaf nog geen advies. namens de SGP hoopte Leo Barth (die destijds als wethouder al met het kerkgebouw bezig was) dat dit plan wellicht het einde wordt van een langlopend project. “Wij vinden het van belang dat er een functionerende kerk komt, met een jeugdruimte, die past in de omgeving.”

Kerk van 25 bij 52 meter
De kerkgemeenschap wil eindelijk een eigen kerkgebouw. Om het zover te laten komen, wordt getracht zoveel mogelijk aan alle eisen en wensen tegemoet te komen. Architect Marco Born uit Middelharnis – goed voor vier ontworpen kerken per jaar – toonde donderdag uitgebreid welke afwegingen voor een nieuw kerkgebouw zijn gemaakt. Het kerkgebouw krijgt met 25 bij ruim 50 meter een oppervlakte van bijna 1300 vierkante meter. Het gebouw moet 14 meter hoog worden, voor de akoestiek en omdat het orgel er in moet passen. Bovendien wil de kerkgemeenschap dat het ventilatiesysteem ook inpandig komt, en niet bovenop het dak.

Born toonde het voorkeursontwerp, dat bestaat uit vier haaks op de Abelenlaan gesitueerde nokken, naast elkaar, met over de gehele lengte een lang ‘schip’. In het midden komt een bescheiden torentje.
Kerkvoogd Andries de Vries stelde dat de HHG het plan enigszins heeft aangepast aan de wensen van Stedenbouwkundige Spring. Dit bureau heeft een studie gemaakt van de omgeving en hoe daar een kerk in zou kunnen passen.


kerkvoogd Andries de Vries klein