Rekenen en Spellen, de dagelijkse test

Hoe goet sgrijv ik ijgenleik Nederlands? En hoe weet ik dat 48 gedeeld door 7 uitkomt op 3? Lijkt me duidelijk: voor mij is rekenen en spellen een eitje… Of niet?

Nu ik op de lerarenopleiding zit, moet ik mij binnenkort bewijzen in heuse taal- en rekentoetsen. Het lijkt zo logisch, een beetje rekenen en schrijven op basisschoolniveau, maar toch moet ik aantonen dat ik dat kan. Volledig terecht, vind ik. In Nederland wordt de laatste jaren flink geklaagd over het niveau van de leraren die van de Pabo komen. Ze zouden nauwelijks bekwaam zijn in rekenen en schrijven. Reden voor de regering om daar wat aan te doen. Stap één: testen, testen, testen.

Toen ik ooit startte op de School voor de Journalistiek in Zwolle ergerde ik mij aan het niveau van mijn medeleerlingen. Dat klinkt wat arrogant, maar eigenlijk bedoel ik dat ik het superslecht vond als journalistiekstudenten zelf nauwelijks op de hoogte waren van de meest eenvoudige actualiteiten. Vragen van het niveau ‘wie is de president van de Verenigde Staten?’ werden met een vragende blik beantwoord… Ik overdrijf niet… Belachelijk vond ik het, als we bij het vak Geschreven Pers elke week een rondje actualiteiten deden, en dat echt veel studenten de meest basale vragen niet wisten te beantwoorden.
In die tijd hoefden studenten die op de SvJ in Utrecht wilde studeren geen toelatingsexamen te doen. Helaas, vond en vind ik. Toelating ging middels loting. En ik… werd uitgeloot en moest als Randstedeling naar het Verre Oosten. Naar Zwolle. Leuke tijd gehad in leuke stad, daar niet van. Maar mijn punt is dat ik waarschijnlijk in Utrecht had gezeten als er sprake was geweest van een toelatingsexamen.

Maar goed. Binnenkort moet ik op de Marnix Academie een rekentoets en een taaltoets afleggen. En ook al schrijf ik elke dag artikelen voor de krant, helemaal op de hoogte van de allerlaatste spellingregels en meest recente valkuilen op taalgebied ben ik niet, zo blijkt. Is het ‘naar gelang’ of ‘naargelang’? Is het ‘asterix’ of ‘ asterisk’? Is het ‘Jan-van-Gent’? Ja ja, ga er maar aan staan. Om mij in eerste instantie een beetje warm te maken voor de toets maak ik elke dag een test. Via e-mail krijg ik elke dag vier vragen. En dat is best aardig om te doen. Het blijkt nu dat ik zelfs beter kan rekenen dan spellen… Hmmm, bijzonder voor een schrijvend journalist.

Voor wie mee wil doen: via www.beterrekenen.nl en www.beterspellen.nl kun je je aanmelden en vervolgens dagelijks een test doen. Best handig, sowieso om op de hoogte te blijven!