Een dorpshuis, makkelijker gezegd dan gedaan…

Het leek allemaal zo mooi, een paar jaar geleden. Moordrecht koerste langzaam maar zeker op fusie af en ja, dan komt de vraag onvermijdelijk op wat er met een overbodig gemeentehuis zou moeten gebeuren. In een column opperde ik in de zomer van 2008 al eens om het Raadhuis om te bouwen tot Praathuis. Ambtenaren eruit en dan een museum erin, in combinatie met een soort dorpshuis.

Een dorpshuis zoals in Gouderak zou het nooit kunnen worden. In Gouderak is er eigenlijk maar één plek waar alles gebeurt, en dat is in het centrale dorpshuis. Maar wat dat betreft zijn de IJsseldorpen niet te vergelijken. In Moordrecht zijn al meerdere ‘centra’, als je dat zo kan noemen. In mijn dorpshuisvisie zou de bieb uit de Zuidplas vertrekken, en stiekem dacht ik al aan een bowlingbaan in die ruimte. Mensen die mij kennen weten dat ik nog meer voorkeur zou hebben voor een snookercentrum, maar daar is waarschijnlijk echt geen markt voor… Een bowlingbaan wel, dat weet ik zeker! Want daarvoor moet je nu naar Rotterdam, Zoetermeer of Gouda. En de baan in Gouda is toch vooral vergane glorie…

Voorzichtig schoot het dorpshuisidee de afgelopen jaren wortel. Uiteindelijk ging de kogel in juli 2009 door de kerk, na veel gesoebat in de gemeenteraad. CDA en PvdA waren voor. ‘Eenmalige kans’, ‘uniek moment’, ‘gebouw behouden voor Moordrecht’, dat soort argumenten kwamen op tafel. De VVD vond het allemaal wat te makkelijk gaan, want wat zou dat allemaal gaan kosten? Was gebouw De Zuidplas al niet een financiële molensteen genoeg, om de nek van het kleine dorpje? Het college kreeg het voorstel erdoor, omdat SGP ‘ja’ zei tegen het dorpshuis (zonder daarbij als voorwaarde te stellen dat ‘ie zondags dicht moest zijn, trouwens…) en er een meerderheid van welgeteld één zetel was.
En nu, een paar maanden na de fusie, blijkt dat het allemaal wat minder makkelijk is dan gedacht. Arm CDA. Wat was Gert Will in de Moordrechtse raad trots toen het dorpshuisbesluit viel. Maar daarna is de vaart er uit gegaan. Dat geldt overigens ook voor een ander CDA-stokpaardje: de brede school. Wat was Gert Will trots… o, die zinsnede had ik al gebruikt… Wat ik wil zeggen: ook die brede school is er voorlopig niet.

Terug naar het dorpshuis. Ruim een half jaar ging voorbij zonder dat er iets gebeurde, zo leek het. Waarschijnlijk had wethouder Ron Gast het te druk met de fusie, want alle organisaties die genoemd werden om van het dorpshuis gebruik te maken, wisten ruim na de fusie nog van niets. Terwijl je in een half jaar best veel voorbereidend werk kunt doen. De voorzitter van de historische vereniging had verwacht dat direct op 1 januari de aannemersbusjes voor de deur zouden staan, zeker tijdens het vorstverlet zou binnen klussen perfect zijn om bouwvakkers aan het werk te houden.
Helaas, het was stil en het bleef stil in het lege Raadhuis. Moordrecht ging op in Zuidplas en een nieuw gemeentebestuur moest de boel nu overnemen. En nu kun je eigenlijk al zeggen dat het laatste Moordrechtse bestuur alles iets te rooskleurig heeft voorgesteld. Natuurlijk gaat een deel van de schuld naar die vermaledijde economische crisis. Een ironisch detail is dat de huidige VVD inmiddels de wethouder finaniciën heeft geleverd in de persoon van Tamara Venrooy… Zij moet dus het Moordrechtse dorpshuis financieel gaan verantwoorden, terwijl haar partij de VVD om financiële redenen terughoudend was over dat dorpshuis…

Mogelijk gaat Venrooy overigens Zuidplas verlaten. Ze staat 23e op de VVD kandidatenlijst voor de tweede kamer, dus bij flinke zetelwinst voor de liberalen en/of kabinetsdeelname verkast ze naar Den Haag. Zou dat de reden zijn geweest dat de VVD in het coalitieoverleg het project Zuidplaspolder heeft binnengesleept? Want wie was de tweede VVD wethouderskandidaat ook alweer? O ja: Jan Slagt, die de laatste vier jaar Zuidplaspolderwethouder was in Nieuwerkerk. Hij kan zo weer inschuiven, mocht Venrooy het landsbelang in plaats van het dorpsbelang gaan dienen…