Molukkers gaan lustrum Tugu Maluku vieren in Ambonwijk

Eén van de mooie plekken van de Ambonwijk in Moordrecht vind ik het beeld Tugu Maluku. Vooral omdat er een heel verhaal achter zit. Kort samengevat: het beeld is gemaakt als hommage aan de eerste generatie Molukkers, die vanuit het moederland in Nederland aankwamen. Het beeld werd door de gemeenschap zelf bekostigd. Het werd in 2006 geplaatst. Vijf jaar later was dat voor de stichting Tugu Maluku een reden om een feestje te organiseren. Dat viel ook nog eens samen met het vieren van het vijftigjarig bestaan van de wijk als geheel. Onderstaande artikelen maakte ik voor de krant in augustus 2011.

Lees verderMolukkers gaan lustrum Tugu Maluku vieren in Ambonwijk

Heerlijk rustig en vrij wonen in een oude molen

MOERKAPELLE – De zes molenstompen aan de Rottedijk in Moerkapelle en de bijbehorende zevende molenstomp aan de Middelweg – aan het eind van de Grote Duikertocht, waardoor het water naar de Rottedijk werd gepompt - vormen samen een unieke molenzevengang. Uniek, omdat het nog nauwkeurig een beeld geeft van de manier waarop de polder ooit, in de zeventiende eeuw, is drooggemalen. Dit stuk historisch erfgoed moet bewaard blijven en daarom wordt het gebied als ‘beschermd gebied’ aangestipt. Enkele molens moeten worden gefundeerd, omdat ze anders verzakken en als het ware over de oude watergang ‘breken’. Charlotte Vellenga woont al sinds 1969 (met een kort uitstapje elders in Moerkapelle) in de poldermolen nummer 3. Ook deze molen wordt opgeknapt.

Lees verderHeerlijk rustig en vrij wonen in een oude molen