Je bekijkt nu ‘Mijn droom voor Zuidplas’ volgens acht lijsttrekkers

‘Mijn droom voor Zuidplas’ volgens acht lijsttrekkers

Het AD Groene Hart wilde de dag voor de gemeenteraadsverkiezingen een rubriek vullen met lijsttrekkers uit de regio, die in 140 tekens (gelijk een tweet) hun ‘Droom voor…’ hun gemeente verklapten. Mij werd gevraagd de dromen van lijsttrekkers in Zuidplas bijeen te sprokkelen. Aldus geschiedde. Hieronder treft u het artikel uit de krant, waarin vijf bijdragen uit Zuidplas zijn opgenomen. Onder dit artikel treft u de dromen van alle acht kandidaten uit Zuidplas.

Mijn droom voor Zuidplas is…

Jan Hordijk VVD Zuidplas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Hordijk (VVD Zuidplas)

… dat we in vrijheid en met respect voor andere meningen hier prettig kunnen blijven wonen, werken en recreëren.

Dico Bac CUSGP Zuidplas

 

 

 

 

Dico Bac (CU/SGP Zuidplas)

… een levendige en ondernemende samenleving, waarin respect is voor iedereen en we oog hebben voor elkaar.

Jan Verbeek CDA Zuidplas

 

 

 

 

 

Jan Verbeek (CDA Zuidplas)

… dat in de nieuwe raad ervaren en nieuwe mannen en vooral ook vrouwen komen waardoor inwoners zich vertegenwoordigd voelen door herkenbare CDA-ers.

Pieter Beeldman PvdAGL Zuidplas

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieter Beeldman (PvdA/GroenLinks)

… het behoud van de mooie open dorpen, waar we er zijn voor elkaar en voorop lopen in duurzame energie.

Rik van Woudenberg D66 Zuidplas

 

 

 

 

Rik van Woudenberg (D66 Zuidplas)

… dat mijn kinderen, kleinkinderen en ook hun kinderen in de toekomst met net zoveel plezier als ik nu kunnen wonen en leven in onze mooie dorpen.

Andre Muller SP Zuidplas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

André Muller (SP Zuidplas)

… een 100% sociale gemeente zonder armoede, met betaalbare woningen, duurzaam, goed OV, geen volgebouwde polder maar wel financieel gezond!

Paul van Drenth Nieuw Elan Zuidplas

 

 

 

 

 

 

 

 

Paul van Drenth (Nieuw Elan Zuidplas)

… dat het de komende jaren zal uitgroeien tot een  groene, hechte, sterke, dynamische en onafhankelijke gemeente.

Frank van Mourik NGP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frank van Mourik (NGP)

… een gemeente waarin de mensen rekening houden met elkaar
en waar iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft.