Je bekijkt nu Lijsttrekker Ferry van Wijnen van nieuwkomer Trots op Nederland Zuidplas
Ferry van Wijnen. (foto: Bernie Putters)

Lijsttrekker Ferry van Wijnen van nieuwkomer Trots op Nederland Zuidplas

Trots op Nederland doet voor het eerst mee met de verkiezingen in Zuidplas. Een interview met lijsttrekker Ferry van Wijnen. Hieronder de tekst zoals deze in Het Kanaal stond, in november 2009. De PDF van de krant is helaas niet meer uit het archief te vissen. De tekst gelukkig wel! 1800 woorden lang…

ferry intro

ZUIDPLAS – Op de vleugels van landelijk politica Rita Verdonk probeert Trots op Nederland afdeling Zuidplas een plek te krijgen in de gemeenteraad van Zuidplas, waarvoor woensdag 18 november verkiezingen worden gehouden. In korte tijd werd de afgelopen tijd een nieuwe lokale afdeling opgezet en uit het hele land kwamen sympatisanten naar Zuidplas om te helpen met folderen en dergelijke. Maar wat heeft Trots op Nederland eigenlijk toe te voegen aan het politieke spectrum op lokaal gebied? Een mooie vraag voor lijsttrekker Ferry van Wijnen.

Ferry van Wijnen (40) uit Zevenhuizen is nieuw in de politiek, net als zijn partij. En eigenlijk was hij helemaal niet van plan om op de voorgrond te treden bij de partij waarvan zijn vrouw Mariska in het lokale bestuur zit. “Dat op de achtergrond blijven, dat heb ik precies twee dagen volgehouden,” zegt Van Wijnen. In plaats van aan de zijlijn staan en roepen, besloot Van Wijnen mee te doen. Waarom? “Om dat ik af en toe kippenvel krijg van hoe de politiek in elkaar zit, hoe het werkt en hoe men met de burger omgaat. Ze doen dingen die ik niet kan begrijpen.” Voorbeelden heeft de kordaat pratende Van Wijnen wel paraat. “Hier in Zevenhuizen zijn bewoners die een nieuw bejaardenhuis in de tuin krijgen en dat uit de krant moeten lezen. Dat kan niet zo zijn in onze gemeente. Tot op de dag van vandaag hebben die bewoners nog geen briefje gekregen wat er gaat gebeuren. Ik zeg niet dat het een slecht besluit is, maar de procedure is niet goed gegaan. Ik heb niet gezien dat naar alternatieve locaties is gekeken. En weet je wat erg is? De bewoners van de Leliestraat wilden ruim vierhonderd handtekeningen overhandigen aan de wethouder, op het speelveld dat gaat verdwijnen. Maar de wethouder wilde ze niet aannemen. Ze moesten maar naar het gemeentehuis komen. Bestuurlijke arrogantie ten top. En dan zeggen ze dat ze een voorlichtingssessie hebben gehouden. Ja, op een donderdagmiddag om vier uur, als u en ik gewoon werken. De nieuwe gemeente geeft ons de kans om daar iets aan te doen. Er komt een nieuwe gemeente, een nieuw bestuur met een nieuwe begroting.”

Voor Van Wijnen en zijn mede-Trotsers zijn het bijzondere verkiezingen. De gemeente Zuidplas is de eerste gemeente waar Trots op Nederland meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen. Rita Verdonk kijkt vanuit Den Haag (en vanuit Zuidplas, waar ze regelmatig opduikt) mee naar de verrichtingen, terwijl de landelijke peilingen niet goed zijn. Trots op Nederland stond in de laatste peiling op één zetel. Geeft dat geen extra druk op Van Wijnen? “Ik weet het niet. Rita zei ooit ‘we staan hier op het laagste punt van Nederland, the only way is up. En zo is het. Voor de lijst Rita Verdonk is het inderdaad een meetmoment. Als er druk is, is het in ieder geval een gezonde druk. Kijk, andere partijen hebben subsidies en budgetten om campagne te voeren. Dat hebben wij niet. Daarom hebben we ons ook met zoveel mogelijk kandidaten opgegeven om in stembureaus te gaan zitten, om met de vergoeding de kas te spekken.” Campagne voeren doet Trots op Nederland op straat, net als veel andere partijen. Het bevalt Van Wijnen wel, ook al kost het veel tijd en energie. “Als ik 16.000 gesprekken voer, ben ik ervan overtuigd dat ik zeventig procent mee krijg.”

Informatie-achterstand
Ferry van Wijnen leidt een nieuwe partij. Doordat voor hem en zijn partijgenoten alles nieuw is, wordt hem door andere partijen wel een informatie-achterstand verweten. “Die informatieachterstand is lastig,” zegt Van Wijnen eerlijk. “In het eerste debat werd mij dat ook verweten. Ik ben nu hard bezig met het inhalen van die achterstand en wat ik dan tegenkom heeft me juist gesterkt dat er ruimte is voor Trots op Nederland Zuidplas. Maar natuurlijk moet ik eerst een inhaalslag maken. Daarbij ben ik gelukkig niet alleen. Trots op Nederland Zuidplas is niet alleen Ferry van Wijnen, maar een hele kandidatenlijst, een bestuur en een team dat zich wil inzetten. Het enthousiasme dat ze laten zien, geeft mij energie. En de snelheid waarmee dit alles tot stand is gekomen, is typerend voor de besluitvaardigheid en de daadkracht van onze partij.”
Trots op Nederland Zuidplas heeft nog geen leden. “Daar zijn we nog niet aan toe gekomen, omdat we er nog geen tijd voor hebben gehad.”

ferry pagina KanaalQua programma heeft Trots op Nederland Zuidplas vooral de landelijke standpunten gekopieerd, waarbij deze in de praktijk zouden moeten worden toegepast op de gemeente Zuidplas. Belangrijk zijn normen en waarden, niet meer gedogen maar handhaven, ‘de burger centraal’ en een financieel verantwoord beleid. Het programma komt over het algemeen grotendeels overeen met dat van de VVD, ook een partij die aan de rechterzijde van het politieke spectrum opereert. Waarom heeft Van Wijnen zich niet gewoon bij die partij aangesloten? “De VVD is een partij die in alle coalities zit en de dingen die gebeurd zijn, daar is de VVD mede verantwoordelijk voor. Daarmee zeg ik niet dat ze het slecht hebben gedaan, maar het kan veel beter. De VVD in Nieuwerkerk is er medeverantwoordelijk voor dat de ringweg in Nieuwerkerk (Van Wijnen doelt op de Europalaan, red.) volledig opnieuw geasfalteerd is. Ik bestrijd dat die ringweg helemaal opnieuw geasfalteerd had moeten worden. Het is belangrijk dat als wij straks beginnen met een nieuwe gemeente, dat we dat met een financieel gezonde situatie doen. Als je weet welke investeringen er allemaal nog komen. Over financiën gesproken: de burgemeester van Lansingerland (die sprak op één van de vele verkiezingsdebatten, red.) heeft aangegeven dat we zware financiële tijden tegemoet gaan. Als ik dan zie dat tijdens de één na laatste raadsvergadering in Zevenhuizen-Moerkapelle er even twee kostenverslindende besluiten worden genomen.”

Van Wijnen doelt daarbij op het besluit om zorgcentrum De Zevenster te verplaatsen en een nieuw schoolgebouw voor de twee basisscholen in Moerkapelle te bouwen. Het proces om te komen tot een nieuw schoolgebouw, dat deugt ook niet, vindt Van Wijnen. “Ouders zijn niet betrokken bij de besluitvorming. Vraag nou eens wat de burger wil! Ja, het is ook een taak van het schoolbestuur, maar de school maakt niet inzichtelijk wat het doet. Natuurlijk staan wij ook voor goed onderwijs en als een school moet worden vervangen, dan moet dat gebeuren. Maar betrek de bewoners erbij.”

Elke partij zegt toch momenteel dat ‘de burger centraal staat’, dat ‘de burger moet worden betrokken’ en dat burgerparticipatie belangrijk is? “Alle partijen zeggen het wel, maar ze doen het niet. Of niet goed genoeg. Wij zijn ambitieus en staan voor de burger. Geen enkele partij heeft bewezen dat ze het echt voor de burger opnemen. De wijkavonden? Die zijn te algemeen van aard. Wij denken dat het specifieker kan.” In het verkiezingsprogramma rept TON Zuidplas over ‘innovatienetwerken’. Van Wijnen: “Die hebben we inmiddels omgedoopt tot denktanks. Wij vinden dat burgers in een denktank bepaalde onderwerpen kunnen voorbereiden, alternatieven kunnen onderzoeken, hun belang kunnen neerzetten. En natuurlijk wordt het besluit door de gemeenteraad worden genomen. Maar leg het daarna goed uit, informeer de burger en compenseer hem als hier redelijkerwijs aanleiding toe is.”

Trots op Nederland is van mening dat beslissingen niet moeten worden uitgesteld. ‘Géén besluit nemen is nog slechter dan een slecht besluit nemen,’ staat in het verkiezingsprogramma te lezen. ‘Burgers hebben recht op duidelijkheid. De onzekerheid die burgers ervaren doordat besluiten niet worden genomen, is onacceptabel’

Metro
Net als de VVD is Trots op Nederland tegen het verlengen van de metrolijn uit Rotterdam tot in de nieuwe gemeente. “Je kunt beter snelbusbanen aanleggen tot intercitystations. Dat is beter dan de metro. Ten eerste brengen metro’s overlast en criminaliteit naar de gemeente, daar ben ik driehonderd procent van overtuigd. Ten tweede: als je in Nesselande op de metro stapt, doe je er drie kwartier over om naar het centrum te komen. Het komt de bereikbaarheid dus niet ten goede. Bovendien zit je in een vieze metro. Daar wil je je dertienjarige dochter toch niet echt in zetten. Ik vind dus dat er onderzocht moet worden of er een busbaan naar Gouda aangelegd kan worden.

Trots op Nederland afdeling Zuidplas is niet de enige partij die deze raadsverkiezingen voor het eerst meedoet. Ook D66, NGP en SP doen mee. “Wat betreft de standpunten liggen SP en Trots op Nederland wel uit elkaar, maar waar ik me wel in kan vinden is dat Evert Knoester (lijsttrekker SP, red.) ook een andere manier van politiek bedrijven wil. Ik ben het met Knoester eens dat het werkelijk van de knotse is dat de afgelopen tijd besluiten zijn genomen die vooruitlopen op de nieuwe gemeente. “Bijvoorbeeld over het huren van een kantoorpand voor het Raadhuis van de gemeente Zuidplas. Dat is toch van de gekken? Die beslissing had door een nieuwe raad genomen moeten worden. Tot die tijd hadden de huidige gemeentehuizen gewoon gebruikt kunnen blijven worden. Ik werk voor een organisatie die ook vanuit vier torens werkt, en dat gaat uitstekend.”

Zuidplaspolder
De gemeente Zuidplas staat voor grote veranderingen in de polder, op aandringen van de landelijke overheid. “Ik denk dat het een kans is,” zegt Van Wijnen daarover. “Het geeft een hoop mogelijkheden om de polder fraaier te maken. Alleen moet je dat wel met visie doen en neerzetten. Het project gaat er komen, maar de vraag is: hoe? Er zijn nog heel veel stukjes die open liggen. Je weet wel dat het meer gaat kosten. Dan snap ik niet dat de gemeenten die erbij betrokken zijn geweest juist nu zoveel kostenverslindende maatregelen nemen. Ik vind dat de politiek echt veel bedrijfsmatiger bekeken moet worden. Breng het gewoon terug naar hoe je naar je huishoudboekje kijkt. En als blijkt dat een project opeens twee keer zo duur is, durf er dan ook eens mee te stoppen.”
“Hoe te bezuinigen op de inrichting van de Zuidplaspolder? Nou, er is verplaatsing van tuinbouw en een industriegebied voorzien. Ik denk dat je nog eens goed moet kijken of dat nodig is dat je dat juist nu moet doen, in deze tijd van recessie.”

BERNIE PUTTERS

Enkele programmapunten

• Onderzoek haalbaarheid scholengemeenschap in combinatie met multifunctioneel centrum (sport, cultuur, evenementen) in Zuidplas
• Een servicepunt voor alle inwoners in alle dorpskernen
• Evenwichtig beleid en aandacht voor jongerenorganisaties
• Kleinere klassen in onderwijs en aansluitende kinderopvang
• Dag en nacht toezicht op straat
• Inwoners moeten meedenken in denktanks
• Senioren zouden op scholen voorlichting over normen en waarden moeten geven
• Geen parken op afstand, maar natuur voor de deur
• Duidelijke afspraken met publieke en private woningbouwcorporaties
• Geen windmolens