Vruchtgebruik-testamenten zijn oude testamenten, die onder de oude wet zijn opgemaakt. Dit komt eigenlijk niet meer voor, aangezien ook de wettelijke verdeling bij een testament geldt. Slechts wanneer de wettelijke verdeling bij testament is uitgesloten, kan er een vruchtgebruik gevestigd worden op grond van artikel 4:29 en 4:30 BW.