Wanneer er ‘ingewikkelde’ familieconstructies zijn, kan het verdelen van een erfenis ook ingewikkeld zijn. Zelfs als er een testament is.

U kunt denken aan de volgende situaties:

  • iemand is hertrouwd en heeft uit het eerste en tweede huwelijk kinderen
  • iemand is hertrouwd en heeft alleen uit het tweede huwelijk kinderen
  • iemand is hertrouwd en de nieuwe echtgenote heeft kinderen
  • iemand is gescheiden en wil zijn kinderen wel iets nalaten, maar zijn ex-vrouw niet
  • iemand heeft een nieuwe partner en wil zijn kinderen niets meer nalaten
  • beide ouders zijn inmiddels overleden, maar hebben niet dezelfde erfgenamen;