Een ouder kan zijn kind in zijn testament onterven. Toch kan het kind dan een deel van de erfenis van zijn ouder opeisen. Dit is ongeveer de helft van het oorspronkelijke kindsdeel en heet de legitieme portie. De legitieme portie kan alleen uit geld bestaan. Er bestaat dus geen recht op goederen uit de erfenis. Meestal is deze geldvordering pas opeisbaar na het overlijden van de langstlevende echtgenoot.

Legitieme portie berekenen

Het berekenen van de legitieme portie is ingewikkeld. Bij de berekening moeten bijvoorbeeld giften worden meegerekend, maar niet alle giften. Schulden moeten ook worden meegerekend. Maar dan weer niet álle schulden. U zult begrijpen: het vergt de nodige aandacht.

Giften

Voor wat betreft giften is het zo dat de legitieme portie wordt berekend door bij het saldo van de nalatenschap alle giften op te tellen die de erflater tijdens zijn of haar leven aan zijn kinderen heeft gedaan. Ook giften aan derden moeten worden meegenomen, als deze in beginsel binnen 5 jaar voor zijn of haar overlijden zijn gegeven. Er bestaan ook giften waarvoor de vijfjaarstermijn niet geldt.

Vervaltermijn

Binnen 5 jaar na overlijden van de erflater moet een beroep op de legitieme portie zijn gedaan. Dit is een vervaltermijn. Dit betekent dat een beroep doen op de legitieme portie na 5 jaar niet meer mogelijk is.

Uw situatie

Het moge duidelijk zijn: de situatie rondom de gevolgen van onterving, de legitieme portie of de opeisbaarheid van de legitieme portie kan ingewikkeld zijn. Elke situatie is anders. Daarom is het van belang altijd advies te vragen over uw situatie. Wanneer u ons advies wilt, kunt u bellen met mr. Lisanne van Wassenberg, via tel. 0172 – 42 71 95 of via e-mail.

neem gerust contact op


Lees ook: Onterfd? denk aan de giften!