Wanneer u het niet eens bent met de werkwijze van de executeur, kunt u daar iets aan doen.

Wanneer de executeur onvoldoende inlichtingen verstrekt en onvoldoende transparant is over de afwikkeling van de erfenis, kan hij hierop worden aangesproken. Ook kan openheid van zaken bij een rechter worden afgedwongen. Zelfs kan om het ontslag van de executeur worden verzocht als de executeur zijn taken niet naar behoren uitvoert.

Wat doet een executeur?

De executeur is de persoon die verantwoordelijk is voor de afwikkeling van de erfenis. Een executeur wordt aangewezen in een testament. Dit kan één van de erfgenamen zijn, maar het kan ook een buitenstaander zijn.

Afwikkelen iets anders dan verdelen

De executeur moet de hele erfenis zo goed mogelijk afwikkelen. De verdeling van de erfenis gebeurt door de erfgenamen zelf. De executeur moet een boedelbeschrijving opmaken en moet op verzoek van een erfgenaam alle gewenste inlichtingen over de uitoefening van zijn taak geven.

Ook moet de executeur na afwikkeling van de erfenis rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen. De executeur moet lopende zaken afronden en de schulden van de erfenis voldoen. Voor zover het nodig is om de schulden van de erfenis te voldoen, kan de executeur ook goederen uit de erfenis namens de erfgenamen verkopen. Het doen van aangifte voor de erfbelasting behoort ook tot de taak van de executeur.

Niet eens met werkwijze executeur

Als de executeur één of meerdere taken naar uw inzicht niet goed uitvoert, kunt u stappen zetten. Bijvoorbeeld wanneer hij onvoldoende inlichtingen verstrekt. Of onvoldoende transparant is. Hij kan op zijn werk worden aangespr0ken.

Als dat niet voldoende is om hem zijn werk beter te laten doen, kan openheid van zaken via de rechter worden afgedwongen. Wanneer dat niet tot verbetering leidt, kan zelfs om het ontslag van de executeur worden gevraagd.

Mediation

Mediation is ook een goede manier om de erfgenamen en de executeur weer op één lijn te krijgen. In het kader van een mediationtraject kunnen er afspraken worden gemaakt hoe de executeur door kan gaan met zijn werk.

Hulp en advies

Onze erfrechtspecialisten kunnen u met al uw vragen verder helpen.  Juist vanuit hun ervaring weten zij met name waar op te letten en wat de valkuilen zijn. Bel met 0172 42 71 95 of neem contact op via e-mail.

neem gerust contact op