Na het overlijden van een dierbare denken weinig erfgenamen na over de vraag of ze de erfenis zullen aanvaarden of zullen verwerpen. Dit is wel een belangrijke vraag.

Voor een erfgenaam zijn er drie opties:

  1. Zuiver aanvaarden, ofwel onvoorwaardelijk aanvaarden;
    Zuivere aanvaarding betekent dat het privé-vermogen van een erfgenaam niet wordt afgeschermd. Een erfgenaam kan dan aansprakelijk worden gesteld voor schulden uit de nalatenschap als deze schulden niet uit de bezittingen van de nalatenschap kunnen worden betaald.
  2. Beneficiair aanvaarden = met afscherming van het privévermogen van de erfgenaam;
    Beneficiaire aanvaarding houdt voor een erfgenaam ook in de verplichting om de nalatenschap te vereffenen.
  3. Verwerpen
    Dat houdt in dat u de erfenis helemaal niet aanvaardt.

Wat is nu de beste keuze?
Het is belangrijk om u hierover goed te laten informeren. Onze erfrechtspecialisten kunnen u helpen met deze keuze en samen met u bekijken wat voor u de beste optie is gelet op de verschillende gevolgen.

Hulp en advies

Onze erfrechtspecialisten kunnen u met al uw vragen verder helpen.  Juist vanuit hun ervaring weten zij met name waar op te letten en wat de valkuilen zijn. Bel met 0172 42 71 95 of neem contact op via e-mail.

neem gerust contact op