De executeur is de persoon die in een testament is aangewezen om de nalatenschap te beheren en de schulden van de nalatenschap te voldoen. Vroeger heette deze de ’testamentair executeur’, maar die term wordt tegenwoordig niet meer gebruikt. De erfenis wordt niet door de executeur afgewikkeld. De executeur handelt namens de erfgenamen en zorg ervoor dat de schulden van de nalatenschap worden voldaan.

Wat doet de executeur?

De executeur moet lopende zaken afronden en de schulden van de erfenis voldoen. Voor zover het nodig is om de schulden van de erfenis te voldoen, kan de executeur ook goederen uit de erfenis namens de erfgenamen verkopen. Het doen van aangifte voor de erfbelasting behoort ook tot de taak van de executeur.
De executeur heeft nog een aantal verplichtingen.

Verantwoording afleggen

De executeur moet een boedelbeschrijving opmaken en moet op verzoek van een erfgenaam alle gewenste inlichtingen over de uitoefening van zijn taak geven. Ook moet de executeur na afwikkeling van de erfenis rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen.

Executeur verdeelt erfenis niet!

De executeur is in beginsel niet bevoegd om de erfenis te verdelen. Dit kan alleen door de erfgenamen gebeuren. Wel kan de executeur in het testament deze bevoegdheid hebben gekregen en ook bijvoorbeeld om zonder toestemming van de erfgenamen goederen te verkopen.

Wanneer de executeur onvoldoende inlichtingen verstrekt en onvoldoende transparant is over de afwikkeling van de erfenis, kan hij hierop worden aangesproken en kan openheid van zaken bij een rechter worden afgedwongen. Ook kan om het ontslag van de executeur worden verzocht als de executeur zijn taken niet naar behoren uitvoert.

Hulp en advies

Onze erfrechtspecialisten kunnen u met al uw vragen verder helpen.  Juist vanuit hun ervaring weten zij met name waar op te letten en wat de valkuilen zijn. Bel met 0172 42 71 95 of neem contact op via e-mail.

neem gerust contact op