In deze begrippenlijst staan niet alle termen die voorkomen in het erfrecht. De meest voor de hand liggende termen en begrippen (zoals ‘notaris’ en ‘rechter’) slaan we over, omdat die naar ons idee even algemeen bekend zijn als ‘slager’ en ‘bakker’. In deze lijst staan vooral de ‘exotische’ begrippen, die om uitleg vragen.

G.

Giften

K.

Kindsdeel

L.

Legitieme portie

V.

Versterferfrecht

Vruchtgebruik-testamenten

W.

Wettelijke verdeling